Røranlegg

Se oversikt over våre røranlegg og systemløsninger

Røranlegg

Se oversikt over våre røranlegg og systemløsninger

Røranlegg i alle typer bygg har vært igjennom en rivende utvikling de senere år.

røranlegg

Dagens krav til komfort, hygiene og energifleksibilitet har gjort at dagens moderne bygg har fått flere typer rørsystemer enn noen gang tidligere. Sammen med våre kunder tilpasser vi systemene slik at de ivaretar byggets og kundens behov.

Vi har utviklet systemløsninger som sikrer enkel og rask installasjon for enkelt vedlikehold av alle typer av de vanlige rørsystemene. Som eksemple på systemer i moderne bygg kan nevnes:

-Sanitæranlegg

-Varmeanlegg

-Kjøleanlegg

-Støvsugeranlegg

-Sprinkleranlegg

-Gassanlegg

Disse systemene spiller sammen slik at de best mulig dekker kundens krav og byggets krav til lavt energiforbruk. 

Finn og Albert Egeland AS


Nye Teglverks vei 23, Lundsiden
​Postboks 1592 - 4688 Kristiansand
Avdeling Mandal
Sommerkroveien 6b - 4515 Mandal
Åpningstid:
Man-fre 08:00–16:00
Lørdag: Vi holder lørdagsåpent igjen fra 22august (ordinære åpningstider 10:00-14:00)


Send forespørsel
239281
235974