TTE-samarbeid

Egeland Rør, Avitell og Agder Ventilasjon

TTE-samarbeid

Egeland Rør, Avitell og Agder Ventilasjon

Vi "3 tekniske - spesialister i tett samarbeid” leverer teknisk totalentrepriser i mange typer nærings og industribygg. Vi har utviklet gode relasjoner og administrative systemer innenfor alle fagområder. Som gruppe har vi gjennom flere år vist oss som en solid tilbyder av disse tjenestene, samtidig har vi alle hver for oss og i sammen lange tradisjoner for levering til private og offentlige byggherrer.

Vi leverer tjenester innenfor tekniske energiløsninger, styring og inneklima. Vår felles ambisjon er å levere morgendagens løsninger i dag. Dette gjøres med høyt kompetente medarbeidere som ivaretar prosjektene fra prospekt til ferdig bygg og gjennom hele driftsfasen.

Vi har de seneste år utviklet systemer som gjør oss i stand til og lever de mest moderne anleggene som du kan få i dag. I våre anlegg "lever" de tekniske systemene i samspill. Kapasitet på systemer reguleres trinnløst opp og ned etter behov i bygget. Energi flyttes, lagres og brukes ofte flere ganger i forskjellige temperaturområder. Alt overvåkes og styres av et felles sentralt driftskontrollanlegg, som kan overvåkes og betjenes fra alle pc-er med tilgang til internett.

Vi har alle sentrale godkjenninger fra BE av høyeste klasse innenfor et bredt spekter av alle typer systemer.

Sammen er vi ledende innenfor våre fagområder når vi tilbyr tekniske totalentrepriser. Vi er også størst på kapasitet for prosjektering, planlegging samt gjennomføring i vår region. Dette gjør oss i stand til å påta oss prosjekter fra de aller minste til de største og mest krevende tekniske totalentrepriser. Våre tre selskaper har i underkant av 400 høyt kvalifiserte ansatte i regionen.

Dette har gjort oss til en solid aktør i bransjen, med solid økonomi, og gode rutiner for å levere bedre enn forventet. 

Vi har som målsetning å levere til riktig tid, og vektlegger en god åpen dialog med byggherre/ prosjektansvarlig slik at jobben kan planlegges best mulig.

BIM-prosjektering

Vi har til en hver tid flere totaltekniske prosjekter hvor vi jobbet tverrfaglig i prosjekteringsgruppe mot oppdragsgiver og i samspill med RIB og arkitekt.

Våre selskaper jobber ut fra samme plattform, og utveksler tegningsunderlag og filer. Dette gir oss en tverrfaglig styrke der vi samarbeider og foretar korreksjoner underveis frem mot utarbeidelse av IFC-filer som vi setter sammen i en felles modell.

For å overføre informasjonen fra modeller til byggeplass, har vi satt opp enkelte prosjekter med verktøy slik at våre prosjektledere og baser kan visualisere de prosjekterte anlegg ovenfor andre prosjektdeltakere.

Finn og Albert Egeland AS


Mjåvannsvegen 94, 4628 Kristiansand

Avdeling Mandal
Sommerkroveien 6b - 4515 Mandal
Åpningstider Mandal:

Mandag: 08:00–16:00
Tirsdag: 08:00–16:00
Onsdag: 08:00–16:00
Torsdag: 08:00–16:00
Fredag: 08:00-16:00
Lørdag og Søndag: Stengt

Åpningstider Kristiandsand og Arendal:
Man-fre 07:00–15:00


Send forespørsel
239281