Tips og råd

Tips og råd


Vedlikehold av dine produkter.

Punkter som vi i Finn & Albert Egeland as ønsker å informere om ved nyinstallasjon:

Kjøkken:

Husk og etter stramme vannlåser i plastmaterialer. Disse skal kun strammes for hand.

Hell aldri kokende vann direkte i avløp.

Vann til oppvaskmaskin bør stenges når oppvaskmaskinen ikke er i bruk.

Servant:

Husk og etter stramme vannlåser i plastmaterialer. Disse skal kun strammes for hand.

Servanter i kunstmarmor og møbler skal ikke vaskes med skuremiddel, skureredskaper og noen typer microfiber kluter da dette lager små riper og matter glansen i servanten.

Toalett:

Airfresh som henger over kanten av toalett kan ødelegge noe av vannets «flow» og føre til at det må spyles 2 ganger.

Det må ikke spyles ned annet enn toalettpapir i toalettet.

Dusj:

Dusjkar i kunstmarmor og glassvegger skal ikke vaskes med skuremiddel, skureredskaper og noen typer microfiber kluter da dette lager små riper og matter glansen i dusjkaret og dusjveggene.

Glassvegger bør vaskes med vaskemiddel beregnet for glass.

Frostfri hagekran:

Ha ikke hageslangen tilkoblet gjennom vinteren, Dette for å forebygge frostskader på hagekranen din. Skru ikke for hardt igjen, det er normalt at det renner litt vann etter du har stengt. Dette er fordi kranen tømmer seg for vann.

Aktiv vannstoppeventil:

Dens funksjon er og automatisk stenge vanntilførselen ved fukt på dens følere. Koble ikke fra strømmen på denne da det setter ventilen ut av drift.

Ved aktivert ventil, sjekk koblinger, rør og området rundt for fukt. Kontakt din lokale rørlegger ved fukt. Om denne er aktivert uten fukt, sjekk følere/følerledning og batteri/strømtilførsel.

Om alt ser greit ut, press reset knapp.

Varmtvannsbereder:

Se vedlikeholds instruks til aktuell type/modell

Varmetap ved ny og eldre varmtvannsbereder:

Har du mye varmetap på din gode gamle, trofaste varmtvannsbereder?

Begynner varmtvannsberederen din og eldes, vurderer du ny?

Her er noe du burde ta med i regnestykket:

En ny varmtvannsbereders som er skumisolert har 25-30% mindre varmetap enn en eldre varmtvannsbereder med tradisjonel isolasjon.

25% mindre varmetap tilsvarer ca. 25w/t. Da blir regnestykket slik om varmtvannsberederen din står hele året med varmtvann.

25w/t * 24t i døgnet * 365 døgn i året = 219 000w (219kw/t pr. år)

Vannforbruk ved rennende toalett:

Står toalettet ditt å renner med en tynn liten stripe i bakkant?

Er dette noe å tenke på eller burde det fikses?

Vi setter opp et regnestykke hvor toalettet renner 1 liter pr.time:

1liter * 24 timer * 365 døgn = 8760 liter i året. (8,76m3)

Betaler du vann inn og avløp ut på dette, går dette rett i en spredegrøft eller går dette rett i en tett tank som må tømmes?

Aktiv vannstoppeventil:

Aktiv vannstoppeventil er en vannskade sikring som fungerer slik at ventilen stenges om dens følere kommer i kontakt med vann, denne kan plasseres flere steder på røropplegget ditt.

Ved nyinnstallasjon av maskiner og utstyr som er tilkoblet vann og plassert i rom uten sluk er det krav til denne type sikring. (oppvaskmaskiner, kjøleskap med vann, kaffemaskiner mm)

Snakk med oss for pris på montering av denne og snakk med ditt forsikringsselskap om de har ordninger for denne type innstallasjon.

Slangebruddsventilen:

En slangebruddsventil er en mekanisk vannstoppeventil.

Dette er en meget rimelig og god vannskadesikring som fungerer perfekt på eksisterende maskiner som oppvaskmaskiner, vaskemaskiner mm

Den fungerer slik at du selv bestemmer hvor mange liter vann som får passere sammenhengende. (1-9 liter) Da valgt vannmengde er passert stenges vannet.

Denne dekker ikke kravet om ''aktiv vannstoppeventil'' men er et godt alternativ.

Finn og Albert Egeland AS


Mjåvannsvegen 94, 4628 Kristiansand

Avdeling Mandal
Sommerkroveien 6b - 4515 Mandal
Åpningstider Mandal:

Mandag: 08:00–16:00
Tirsdag: 08:00–16:00
Onsdag: 08:00–16:00
Torsdag: 08:00–16:00
Fredag: 08:00-16:00
Lørdag og Søndag: Stengt

Åpningstider Kristiandsand og Arendal:
Man-fre 07:00–15:00


Send forespørsel
239281